نمای مینرال

نمای مینرال

نمای مینرال ترکیبی از سنگ دانه های ریز طبیعی میباشد